คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๔๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ - กำหนดรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๔๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ) |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255