ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

นายชนะ  คณะเขต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นายณรงค์ยุทธ  ยิ้มนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายพงศกร  เพชรศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววาสนา  ทองทิพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

 
 
นางสาวภัทรวดี  ภู่ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรพล  ไชยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

                                                                                                                                                                   

พนักงานศาสนการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ

นางอุไรรัตน์  ม่วงเขียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิภาวดี  วงศ์เมฆ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศุภักษร  กุดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล

 

ลูกจ้างชั่วคราว (ศบก.) ลูกจ้างชั่วคราว (ศบก.) จ้างเหมาบริการ

นางสาวแสงดาว  วงค์พานิช
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวขวัญชนก  น้ำผึ้ง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ร้อยตรี นุกูล  สอนซี
นักทรัพยากรบุคคล

                         

 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255