พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ ในราชกิจจานุเบกษา แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ในปี 2565 จำนวน 19 ราย และในปี 2566 จำนวน 27 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย โดยในพิธี นายอินทรพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานและอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255