การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,245