นายพงศกร เพชรศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นายพงศกร เพชรศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ 🇹🇭

๑ เมษายน ๒๕๖๗
วันข้าราชการพลเรือน
จากคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255