พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ ในราชกิจจานุเบกษา แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๔๔ คน การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,255