คู่มือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คู่มือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ |
docx (ตัวอย่าง) เอกสารประเมินบุคคล.docx |
docx (ตัวอย่าง) เอกสารประกอบการประเมินผลงาน.docx |
docx (ตัวอย่าง) เอกสารประกอบการประเมินข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน.docx |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,194